مشاوره

پژوهشکده نقش مشاوره و نظارت بر پروژه‌های کلان و ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را در کارنامه خود دارد.

بیشتر
بخوانید

فناوری

تحقیقات انجام شده در این پژوهشکده عموما کاربردی بوده و به ساخت فناوری‌های مورد نیاز کشور منتج می‌شوند.

بیشتر
بخوانید

آموزش

آموزش‌های تخصصی با هدف توسعه مهارت‌های نیروی انسانی مورد نیاز حوزه ICT کشور به طور جدی در پژوهشکده دنبال می‌شود.

بیشتر
بخوانید

پژوهش

پژوهش کاربردی در حوزه موضوعات روز جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از رسالت‌های اصلی این پژوهشکده است.

بیشتر
بخوانید

فرهنگی

پژوهشکده در کنار فعالیت‌های فناورانه خود، همواره ارتقای فرهنگی جامعه را نیز به عنوان یک رسالت مد نظر قرار داشته است.

بیشتر
بخوانید